Četvrtak, 7 srpnja
Shadow

O stranici

Ovo je podstranica Portala katoličkih teologa Vjera i djela, a na njoj su izdvojeni nastavni materijali za Vjeronauk u srednjoj školi. Riječ je o privatnim i promjenjivim materijalima koje zainteresirani mogu slobodno koristiti za svoje potrebe, ali se ni jedan njihov dio ne smije nigdje objavljivati.

Urednica: Snježana Majdandžić-Gladić

Kontakt: info@vjeraidjela.com