Utorak, 27 listopada
Shadow

Udžbenik za 2. razred

Klikom na donju sliku ili na ovu poveznicu otvara se interni i neslužbeni e-udžbenik za Vjeronauk u 2. razredu srednje škole pod nazivom Od Boga odabrani. Namijenjen je za rad s učenicima na nastavi i kod kuće.

Udžbenik je privatnog i promjenjivog karaktera i zato se ni jedan njegov dio ne smije nigdje objavljivati. Slobodno se smije preuzimati i koristiti prema vlastitim potrebama.