Nedjelja, 24 listopada
Shadow

Nastavni materijali za 3. razred

TREĆI RAZRED

 

Digitalni materijali
1. Uvod u nastavni plan i program
 I. KRŠĆANSKO POIMANJE ČOVJEKA
2. Čovjek kao stvorenje i slika Božja
3. Isusov put je put kršćana
II. ČOVJEK – MORALNO BIĆE
4. Čovjek – polazište etičkog razmišljanja
5. Kriteriji dobra i zla
6. Odnos vjere i morala
7. Savjest – norma etičkog djelovanja
8. Kršćanska savjest u pluralnom društvu
9. Ponavljanje
III. LJUBAV PREMA BOGU I BLIŽNJEMU – TEMELJI KRŠĆANSKE MORALNOSTI
10. Kristocentričnost morala
11. Objavljeni moralni zakon
12. Znakovi ljubavi prema Bogu
13. Zlo i grijeh u čovjeku i u svijetu
14. Evanđeoski zakon ljubavi
15. Ponavljanje
16. Provjera znanja
IV. “MUŠKO I ŽENSKO STVORI IH”
17. Čovjek – žena i muškarac
18. Brak i obitelj
19. Ženidba – sakrament ljubavi i zajedništva
20. Odgovorno roditeljstvo
21. Ponavljanje
V. DOSTOJANSTVO LJUDSKOG ŽIVOTA
22. Svetost ljudskog života
23. Život – Božji dar
24. Pobačaj
25. Umjetna oplodnja
26-27. Genetički inženjering i transplantacija
28. Patnja, bolest i eutanazija
29. Sakrament bolesničkog pomazanja
30. Ponavljanje
VI. ŽIVJETI U ISTINI
31. Hoditi u istini. Osma Božja zapovijed
32. Istina će vas osloboditi
33. Ponavljanje
34. Provjera znanja
35. Zaključivanje ocjena