Shadow

Online nastava Vjeronauka u 1. razredu srednje škole

Ovdje donosimo nekoliko prezentacija u obliku video-zapisa, a koje su namijenjene za online nastavu u 1. godištu Vjeronauka srednje škole, odnosno odnose se na one teme za koje se može pretpostaviti da su na redu za obradu. U njima je navedeno ono najvažnije što bi učenici trebali znati o temi, dok se drugi prilozi koji se odnose na produbljivanje teme i provjeru usvojenoga sadržaja mogu pronaći među ostalim nastavnim materijalima za 1. razred, klikom na donje naslove ili na poveznicama ispod video-priloga.


1. Sveto pismo – pisana riječ Božja2. Svetopisamski govor o Bogu3. Sveto pismo u životu kršćana4. Ponavljanje gradiva


5. Isus – povijesna osoba6. Isusov lik7. Navještaj kraljevstva Božjega8. Isusovo otkupiteljsko djelo9. Isus Krist – pravi Bog i pravi čovjek10. Zajedništvo s Kristom11. Prirodoznanstveno tumačenje nastanka svijeta12. Svetopisamsko tumačenje stvaranja svijeta i čovjeka13. Odnos vjere i znanosti