Shadow

Online nastava Vjeronauka u 2. razredu srednje škole

Ovdje donosimo nekoliko prezentacija u obliku video-zapisa, a koje su namijenjene za online nastavu u 2. godištu Vjeronauka srednje škole, odnosno odnose se na one teme za koje se može pretpostaviti da su na redu za obradu. U njima je navedeno ono najvažnije što bi učenici trebali znati o temi, dok se drugi prilozi koji se odnose na produbljivanje teme i provjeru usvojenoga sadržaja mogu pronaći među ostalim nastavnim materijalima za 2. razred, klikom na donje naslove ili na poveznicama ispod video-priloga.


1. Crkva u antičkim vremenima – evanđeoska sloboda i mučeništvo2. Polaganje kršćanskih temelja – Crkva u ranom srednjem vijeku3. Svjetla i sjene srednjega vijeka4. Procvat kršćanstva – Crkva u 12. i 13. st. (franjevci i dominikanci)5. Ponavljanje


6. Crkva u doba humanizma – promicanje vjere, tradicije i kulture7. Crkva u vrijeme reformacije8. Crkva i moderno doba9. Crkva pred promjenama suvremenoga svijeta