Shadow

Online nastava Vjeronauka u 4. razredu srednje škole

Ovdje donosimo nekoliko prezentacija u obliku video-zapisa, a koje su namijenjene za online nastavu u 4. godištu Vjeronauka srednje škole, odnosno odnose se na one teme za koje se može pretpostaviti da su na redu za obradu. U njima je navedeno ono najvažnije što bi učenici trebali znati o temi, dok se drugi prilozi koji se odnose na produbljivanje teme i provjeru usvojenoga sadržaja mogu pronaći među ostalim nastavnim materijalima za 4. razred, klikom na donje naslove ili na poveznicama ispod video-priloga.


1. Zahtjevi pravde i solidarnosti2. Etika poslovanja3. Briga za opće dobro4. Ponavljanje

Ponavljanje – online kviz


5. Budućnost i moć znanja6. Informatizacija i globalizacija7. Znanost i poboljšanje ljudskog života


 


8. Briga za okoliš9. Zajedništvom do napretka


10. Očekivanja budućnosti i odnos prema vremenu11. Eshatološki i apokaliptički tekstovi u Svetom pismu12. Čovjek pred pitanjem smrti i kršćanska nada u novi život