Utorak, 27 listopada
Shadow

Udžbenik za 1. razred

Klikom na donju sliku ili na ovu poveznicu otvara se interni i neslužbeni udžbenik s radnom bilježnicom za Vjeronauk u 1. razredu srednje škole pod nazivom Iz ljubavi stvoreni. U njemu su detaljno razrađene teme i nastavne jedinice, a kao takav je namijenjen prvenstveno vjeroučiteljima kao pomoć u pripremi za nastavu, ali i kao materijal za rad s učenicima.

Osim njega u fazi izrade je i istoimeni e-udžbenik koji se obrađuje na jednostavniji i dinamičniji način, a kao takav namijenjen je za rad s učenicima na nastavi i kod kuće. Pristupa mu se klikom na ovu poveznicu.

Udžbenici su privatnog i promjenjivog karaktera i zato se ni jedan njihov dio ne smije nigdje objavljivati. Slobodno se smiju preuzimati i koristiti prema vlastitim potrebama.