Petak, 30 srpnja
Shadow

Udžbenik za 3. razred

Klikom na sliku otvara se interni i neslužbeni e-udžbenik za Vjeronauk u 3. razredu srednje škole pod nazivom Milošću otkupljeni 3. Namijenjen je učenicima za rad na nastavi i kod kuće. Udžbenik je privatnog i promjenjivog karaktera i zato se ni jedan njegov dio ne smije nigdje objavljivati. Slobodno se smije preuzimati i koristiti prema vlastitim potrebama.