Shadow

Upute i zadaci za online nastavu

Niže donosimo zadatke za učenike u online nastavi Vjeronauka u srednjoj školi po godištima i nastavnim temama. Potrebno je unutar godišta koje se pohađa pronaći zadanu temu i slijediti upute. Rješenja se šalju profesoru na e-mail ili na neki drugi dogovoreni način.


Prvi razred


Sveto pismo – pisana riječ Božja


Svetopisamski govor o Bogu


Sveto pismo u životu kršćana + ponavljanje


Isus – povijesna osoba 


Isusov lik


Navještaj kraljevstva Božjega


Isusovo otkupiteljsko djelo


Isus Krist – pravi Bog i pravi čovjek


Zajedništvo s Kristom


Prirodoznanstveno tumačenje nastanka svijeta


Posebnost biblijskog govora o stvaranju


Stvaranje u Svetom pismu


Odnos vjere i znanosti


Drugi razred


Crkva u antičkim vremenima – evanđeoska sloboda i mučeništvo


Crkva u ranom srednjem vijeku – polaganje kršćanskih temelja

Svjetla i sjene srednjega vijeka


Procvat kršćanstva: franjevci i dominikanci


Crkva u doba humanizma 


Crkva u vrijeme reformacije 


Crkva i moderno doba


Crkva pred promjenama suvremenoga svijeta


Ponavljanje


Izrazi vjere i štovanja Boga


Liturgijska godina, liturgijski prostor,  liturgijsko posuđe, liturgijske boje, liturgijsko ruho i liturgijske knjige


Kršćanska molitva


Slavljenje vjere u zajedništvu


Dragovoljstvo kao oblik služenja


Treći razred


Ženidba – sakrament bračne ljubavi i zajedništva


Odgovorno roditeljstvo + ponavljanje 4. nastavne cjeline 


Svetost i dostojanstvo ljudskog života 


Život – Božji dar


Pobačaj i učenje Katoličke Crkve


Medicinski potpomognuta oplodnja i učenje Katoličke Crkve


Genetički inženjering i transplantacija


Patnja, bolest i eutanazija


Sakrament bolesničkog pomazanja


Ponavljanje V. nastavne cjeline

Hoditi u istini


Četvrti razred


Zahtjevi pravde i solidarnosti


Etika poslovanja


Briga za opće dobro


Ponavljanje


Budućnost i moć znanja


Informatizacija i globalizacija


Znanost i poboljšanje ljudskog života


Briga za okoliš


Zajedništvom do napretka

Očekivanja budućnosti i odnos prema vremenu

Eshatološki i apokaliptički tekstovi u Svetom pismu

Čovjek pred pitanjem smrti i kršćanska nada u novi život